• Vận Tải Đường Biển
  VDM Forwarder là một nhóm hậu cần cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp / dịch vụ giao nhận vận tải tới các điểm đến trên toàn thế giới
 • Vận chuyển đường Biển - Vận tải nội địa
  Với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có bờ biển trải dài và hệ thống sông ngòi dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đường biển hàng hoá bằng đường biển trên toàn lãnh thổ Việt Nam
 • Dịch vụ khai báo hải quan
  Với kiến thức sâu rộng về luật pháp Việt Nam, luôn cập nhật kịp thời các văn bản mới của Chính phủ và thực tiễn thương mại quốc tế, VDM được dành riêng để bảo vệ hàng hóa của bạn trong khi cung cấp thông quan kịp thời và chính xác.
 • Dịch vụ giao nhận hàng hoá
  Thông tin đang được cập nhật
 • Vận tải quốc tế - Vận Chuyển quốc tế
  Hiện nay ngành dịch vụ vận tải quốc tế đang chiếm thị phần trên nước ta cũng như ngoài nước và đó là một tiềm năng mới cho ngành
 • Môi Giới Hàng Hải Và Thuê Tàu
  Với mối quan hệ sâu rộng với nhiều chủ tàu và chủ hàng, công ty đã ngày càng tạo được chổ đứng vững chắc trong lĩnh vực môi giới vận tải hàng hoá và tàu biển
 • Đại Lý Và Cung Ứng Tàu Biền
  Công ty có đội ngũ nhân viên với nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong hoạt động vận tài biển
Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hải quan gây phiền hà DN
Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phải rà soát lại các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Tổng cục Hải quan ban hành thời gian qua để sửa đổi, bổ sung cắt giảm các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, phức tạp đối với doanh nghiệp.
 Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạiThông báo 289/TB-VPCP ngày 25-7-2014 về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Với quyết tâm này, Thủ tướng yêu cầu tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan. Năm 2015, giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6 (171 giờ/năm).

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo đúng cam kết với ASEAN. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, thực hiện trong thời gian qua để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về đơn giảm hóa thủ tục hành chính đã đề ra.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, nhất là cán bộ ở cơ sở; nghiêm túc khắc phục tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu. Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xây dựng Đề án xã hội hóa việc mua sắm trang thiết bị và đầu tư hạ tầng cơ sở phục cho công tác hiện đại hóa kiểm tra giám sát hải quan, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục đầu tư trang bị máy soi phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, đại lý hải quan. Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu theo hướng đưa cán bộ, công chức hải quan đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Trước mắt thí điểm thực hiện ở Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục hải quan TPHCM. Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thành Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-11-2014.

Nguon TBKTSG 

Quay lại
Tin tức khác
Support online
VDM CUS
Sales1
Sales2
VDM1
0909021545
VDM3
0909711730
VDM2
0935711730
Hotline
0909.021.545
Video clip